Alfred Harrievich Schnittke (1934-1998)

Schnittke’s Writings from Grove Music

Posted in Uncategorized by R.A.D. Stainforth on July 13, 2006

‘O tvorchestve G. Grigoryana’ [Grigorian’s works], SovM (1960), no.5, pp.30–35
‘Razvivat’ nauku o garmonii’ [Stimulating the study of harmony], SovM (1961), no.10, 44–5
‘Navstrechu slushatelyu’ [To meet the listener], SovM (1962), no.1, pp.16–20
‘S tribunï teoreticheskoy konferentsii’ [From the platform of the theoretical conference], SovM (1966), no.5, pp.26–7
‘Zametki ob orkestrovoy polifonïy v chetvyortoy simfoniy D.D. Shostakovicha’ [Notes on the orchestral polyphony of Shostakovich’s Fourth Symphony], Muzïka i sovremennost’, iv (1966), 127–61
‘Nekotortïye osobennosti orkestrovogo golosvedeniya v simfonicheskikh proizvedeniyakh D.D. Shostakovicha’ [Some features of orchestral part-writing in Shostakovich’s symphonic works], Dmitriy Shostakovich, ed. G.Sh. Orjonikidze (Moscow, 1967), 499–532
‘Osobennosti orkestrovogo golosvedeniya rannikh proizvedeniy Stravinskogo’ [Features of orchestral part-writing in the early works of Stravinsky], Muzïka i sovremennost’, v (1967), 209–61
‘Ye. Golubev: pyataya simfoniya’ [Golubev’s Fifth Symphony], SovM (1968), no.7, p.141 only
‘Original’nïy zamïsel’ [An original idea], SovM (1968), no.9, pp.48–9
‘Edison Denisov’, Res Facta, vi (1972), 109–24
‘Paradoksal’nost kak cherta muzïkal’noy logiki Stravinskogo’ [Paradox as a main feature of Stravinsky’s musical logic], I.F. Stravinskiy: stat’i i materialï, ed. B.M. Yarustovsky (Moscow, 1973), 383–434
‘Osobennosti orkestrovogo golosvedeniya S. Prokof’yeva: na materiale yego simfoniy’ [The characteristics of Prokof’yev’s orchestral writing], Muzïka i sovremennost’, viii (1974), 202–28
‘Krugi vliyaniya’ [Circles of influence], D. Shostakovich: stat’i i materialï, ed. G. Shneerson (Moscow, 1976), 223–4
‘Na puti k voploshcheniyu novoy idei’ [Implementing a new idea], Problemï traditsii i novatorstva v sovremennoy muzïke, ed. A.M. Goltsman and M.E. Tarakanova (Moscow, 1982), 104–7
‘Polistilisticheskiye tendentsii sovremennoy muzïki’ [Polystylistic tendencies in modern music], Muzika v SSSR (1988), no.2, pp.22–4; Eng. trans. in Music in the USSR (1988), no.2, pp.22–4; Ger. trans. in MusikTexte, no.30 (1989), 29–30
Gedanken zu Sergej Prokofjew (Hamburg, 1990); repr. in SovM (1990), no.11, pp.1–3 [address for the 1990 Prokof’yev festival, Duisberg]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: